Created: Mon, April 15 2019
Latest changes: Mon, January 20 2020
Print
A
D
G
Bm
Versszak
Késő
D
van
már,
egy
esti
A
ének
És
útra
G
kelnek
a
szép
D
mesék
Elvi D
szik
majd
a
hírt
a
A
népnek,
Hogy
jut
az
G
évnek
egy
ünnep
D
még
Refrén
Ha
még
Bm
egyszer
szép
ka A
bátban
A
szép
D
lánynak
szép
ha G
jába
Bele D
túrnám
a
kezem
A
gtön
S
nem
G
olvadna
a
föl D
dön
Versszak
Ha
majd
D
látom
fenn
az
A
égen
Arcod
G
édes
el
nem
D
ég
Téli
D
fényben
várd
a
A
léptem,
Hogy
utol G
érjem
egy
dallal
D
még
Refrén
Visz
a
Bm
tájban,
óceán A
ban
Magas
D
álmok
Don
Ju G
an-ja
Meglep
D
éppen
már
az
éj A
ben
Ha
álmod
G
nincsen,
ő
nem
D
él
Refrén
Ha
még
Bm
egyszer
szép
kabát A
ban
A
szép
D
lánynak
szép
haj G
ába
Beletúr D
nám
a
kezem
rög A
tön
S
nem
ol G
vadna
a
D
földön
Comments
  • Login to leave a comment.